INSE Research
INSE Research

badania rynku – konsument, konkurencja, wizerunek, produkt
i komunikacja jako główne obszary badawcze
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

prowadzenie prac naukowych, badawczych
i aplikacyjnych z zakresu nauk
społeczno-ekonomicznych.
 
INSE Analytics

INSE Analytics

optymalizacja kosztów poprzez modelowanie ekonometryczne
i prognozowanie
popytu